Prelāta vēstījums (2017. gada 1. novembris)

Jā, ir iespējams būt laimīgam neskaidrību, problēmu un rūpju vidū... Nodosim tālāk visiem šo prieku, ko Dievs mums dod.

Visu Svēto diena ir diskrētā, vienkāršā svētuma svētki. Svētuma bez cilvēciska spožuma, kas, šķiet, neatstāj pēdas vēsturē, bet kas tomēr spīd Dieva priekšā un sēj pasaulē Mīlestības sēklas, no kurām neviena nepazudīs. Domājot par tik daudziem vīriešiem un sievietēm, kas jau gājuši šo ceļu un tagad bauda Dievu, atcerējos Sv. Hosemarijas lūgšanas vārdus: “Es brīnos bieži, katru dienu: kas notiks, kad viss Dieva skaistums, labestība, bezgalīgais brīnums tiks ieliets šajā ...