PAR PASTORĀLĀS VĒSTULES

No Prelāta, 2017. gada jūlijā

Dievs gaida no kristiešiem, lai sniegtu visiem Evaņģēliju visā tā sākotnējā skaidrībā un vienlaikus spožajā novitātē.

Kamēr lūdzos Fatimā kopā ar Jums visiem, es mūsu Debesu Mātes priekšā apcerēju dažus no mūsu pasaules kompleksajiem un aizraujošajiem izaicinājumiem. Ko gaida mūsu Kungs no mums kristiešiem šodien? Lai mēs ietu pretim cilvēku uztraukumiem un vajadzībām, lai sniegtu visiem Evaņģēliju visā tā sākotnējā skaidrībā un vienlaikus spožajā novitātē. Divas zvejas ainas Tiberiādes ezerā, kurās var saredzēt kristiešu navigāciju cauri vēstures jūrai, nosaka ietvaru, kurā šis uzdevums tiek īstenots: Skolotāja ...