Ticība 20 gados (1): Alkas uzzināt vairāk

Kristina: “Ticība neliek man savā dzīvesveidā būt krasi atšķirīgai no citiem, bet piešķir visiem maniem darbiem spēcīgāku pulsu… Lai cik zināšanu tu būtu ieguvis, tev aizvien atradīsies kaut kas jauns ko iemācīties no citiem…Tāpat ir arī ar mūsu ticību. Mums jāturpina mācīties par Dievu un jāaug savā ticībā.”

Ticība 20 gados
Vecāku tiesības uz savu bērnu izglītību (I)

Vecāku tiesības uz savu bērnu izglītību (I)

Lai gan bērnu izglītībā un audzināšanā ir iesaistīti daudzi līdzdarbinieki, tomēr tieši vecāki vienmēr ir galvenie atbildīgie par savu bērnu izglītību un audzināšanu, kā tas ir parādīts šajā rakstā.

Family life